Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Latest Past Evenemang

FN-dagen Hässelby-Vällingby 2020

År 2020 firar FN sitt 75-årsjubileum. Den 10 december 1948 antog FN:s generalförsamling en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Denna förklaring behandlar både sådant som alla har rätt till, som frihet och utbildning, och sådant som alla har rätt att vara fri från, som slaveri och tortyr.

Evenemanget organiseras av Hässelby Villastads Folkets Hus och Socialdemokraterna.

FN fyller 75 år!

FN har under sina 75 år genomgått olika omvälvningar och krissituationer som hanterats utifrån organisatoriska, institutionella och insatsmässiga sätt, exempelvis antagandet av MR-förklaringen, konventioner, en rad handlingsprogram, Millenniemålen, Agenda 2030 mm. Idag är FN satt under press utifrån stora maktförskjutningar i världen och problem med finansiering.

www.facebook.com/olofpalmeinternationalcenter

'