Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Kvinnor utgör hälften av jordens befolkning och därför är det odemokratiskt att utesluta kvinnor. Att delta i beslut om fredsprocesser ger en plats in i arbetet med den fortsatta samhällsutvecklingen – i beslut om den politiska, ekonomiska, juridiska och sociala utvecklingen. Besluten påverkar alla samhällets medborgare. Kvinnor i lika stor utsträckning som män. ( Här bör man ta med ex mer inkluderande?

Erfarenheter från olika konflikter visar att kvinnor som får tillträde till fredsförhandlingar och konfliktlösning tillför perspektiv som makthavarna ofta saknar. Det är därför resursslöseri att utesluta kvinnor eftersom det innebär en förlust av perspektiv och idéer som kan föra fredsarbetet framåt.

Utan kvinnors fulla deltagande i arbetet för hållbar fred och säkerhet riskerar vi att inte kunna föra upp både kvinnors och mäns olika behov på agendan i fredsarbetet. Resultatet kan bli att vi cementerar ojämna maktförhållanden mellan kvinnor och män. Det kan leda till nya spänningar och konflikter i samhället.

Utan kvinnor i uppdraget för fredsbevarande missioner kan effekten av insatsen försämras. Ett konkret exempel är när de som ingår i en insats ska konsultera civilbefolkningen – både kvinnor och män – i exempelvis Afghanistan. På grund av de könsnormer som finns i den specifika situationen är det viktigt att kvinnor som experter deltar. De har större möjlighet än män att bygga relationer till och inhämta synpunkter från de kvinnor som insatsen vill nå.

Krig och konflikter drabbar i hög grad civilsamhället. De som drabbas särskilt hårt är kvinnor, barn och äldre. Det är därför viktigt att kvinnor deltar fullt ut i arbetet med att förebygga, hantera och lösa konflikter.