Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Att reformera säkerhetssektorn innebär att ställa polis, militär och andra säkerhetsinstitutioner under demokratisk kontroll, och öka dess öppenhet och effektivitet. Därför är kopplingarna mellan SSR och resolution 1325 många. Resolutionen lyfter fram kvinnor som viktiga aktörer för hållbar fred och säkerhet. En nations säkerhet kräver att både kvinnors och mäns erfarenheter används för att skapa, definiera och upprätthålla säkerhet. Operation 1325 arbetar för att belysa vikten av att öka kvinnors deltagande och att ha ett intersektionellt genusperspektiv på all säkerhetssektorreform.