Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Annika Schabbauer

Annika Schabbauer är kanslichef på Operation 1325. Hon har arbetet med organisations- och kompetensutveckling för kvinnors ledarskap i Sydafrika och inom utvecklingssamarbetet i Uganda.

Dessförinnan levde och verkade hon i Palestina. Annika har en magister examen i modern standard arabiska från Lunds universitet, och en master i vuxetlärande från Linköpings Universitet, och folkrörelseförankring från Färnebo folkhögskola med Kvinnor för Fred. Metoder för att bidra till hållbar fred på det mellanmänskliga liksom det internationella planet har varit hennes fokus.

annika.schabbauer@operation1325.se


Sofia Nordenving

Sofia Nordenving är projektledare på Operation 1325. I grunden är Sofia statsvetare och nationalekonom med en master i internationell politik från Uppsala universitet. Hon har tidigare arbetat med migration- och integrationsfrågor och brinner särskilt för kvinnor, fred och säkerhet samt unga, fred och säkerhet.

sofia.nordenving@operation1325.se


Charlotte Lind

Charlotte jobbar som verksamhetsutvecklare och projektledare för organisationens internationella verksamhet. 

charlotte.lind@operation1325.se


Sogend Barzani

Sogend Barzani är kommunikatör för Operation 1325 och Unga, fred och säkerhet. Hon har en kandidatexamen i Utveckling och Internationellt Samarbete med inriktning Internationella relationer från Södertörns Högskola. Sogend har även en master i Mänskliga Rättigheter på Uppsala Universitet. Hon är passionerad kring kvinnors rättigheter ur ett intersektionellt perspektiv.

sogend.barzani@operation1325.se


Thea Hambleton

Thea Hambleton arbetar som policyanalytiker och assistent på Operation 1325. Tidigare har hon arbetat och praktiserat på bland annat Utrikesdepartementet, Sida samt tankesmedjan Clingendael Institutet och är specialiserad inom genus och jämställdhet i relation till konflikt och migration. Thea har utfört fältstudier och arbetat i Etiopien, Uganda och Indonesien.

thea.hambleton@operation1325.se


Louvisa Grotte

Louvisa är kommunikationspraktikant vid Operation 1325 under hösten 2020. Hon har sedan tidigare en kandidat i statsvetenskap från Lunds Universitet och läser nu en master vid Köpenhamns Universitet.

louvisa.grotte@operation1325.se


Nahom Kubrom

Nahom Kubrom tillägna hösten 2020 åt att praktisera på Operation 1325. Nahoms uppgift är att vara projektassistent inför höstens kommande projekt. Nahom har en kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet. Under universitetsåren växte intresset för att arbeta med mänskliga rättigheter vilket resulterat i en praktik på Operation 1325.

nahom.kubrom@operation1325.se