Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I samband med årsmötet den 21 mars berättade Marika Fahlén, medlem i det svenska kvinnliga medlarnätverket och tidigare ambassadör och särskilt sändebud på UD med drygt 10 års FN-erfarenhet i ryggen, om medlingsprocesser och jemenitiska kvinnornas påverkansarbete för fred i Jemen.

De senaste 10 åren har konflikt och fredsprocesser förändrats markant. Allt fler parter involveras och inbördeskrig påverkar numera stora regionala områden och många intressen från olika sektorer. Detta gör dagens medlingshantverk känsligt för yttre såväl som inre påtryckningar. På så vis är medling inte bara ett plötsligt tillfälle att ta i beaktning, utan en långsiktig process där förberedelserna från civilsamhället är enormt värdefulla.

Att medla för hållbar fred är inte lätt i djuprotade konflikter, och riskerar lätt att hamna bakom dimridån till fördel för frågor om maktdelning i ett nollsummespel. Därför är kvinnors och civilsamhällets bidrag till fred viktiga, då de kan definiera alternativa problemställningar som är viktiga för befolkningen som ska leva med den nya freden.

Vad gäller jemenitiska kvinnors deltagande i fredsprocessen i Jemen, uppmanade Fahlén till ett ökat politiskt inflytande genom att utforma en konkret lösningsorienterad agenda om den humanitära situationen i Jemen. Hon påpekade att det krävs opartiskhet, men inte neutralitet, i frågan om humanitär förödelse och internationella humanitära brott. Här handlar det inte bara om att kräva svar, utan att lägga fram civilsamhällets egna lösningar på hur den humanitära katastrofen ska upphöra och hur vi kan förebygga att krisen återuppstår. I detta uppstår centrala utmaningar kring vilka grupper som ska representeras, och hur dessa ska representeras. Vem ska få representera vem? Hur går urvalet till? Och hur säkerställer vi att denna representation sker? Vad finns det för rapporteringsunderlag? Hur garanterar vi en effektiv kommunikation mellan stad och landsbygd, eller centraliserade och decentraliserade kvinnor i processen? Hur mobiliserar vi ett brett och inkluderande aktörskap?  Dessa är i grunden centrala frågor om vem som har anspråk på dåtidens narrativ, nutidens upprättelse och rättvisa, och framtidens inflytande.  

Detta är fredens grundläggande frågor. Vi måste klargöra vad som krävs för att stoppa konflikt och hur vi säkerställer kvinnors inflytande i förhandlingar, framtida avtal, implementering och övervakning. Detta är essensen av hur vi skapar hållbar fred i Jemen. Här måste vi inte bara besvara vad som orsakar konflikt, utan istället peka på vilka mekanismer som driver hållbar och inkluderande fred.

Anna Santos Rasmussen