Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Säkerhetssektorreform

Att reformera säkerhetssektorn innebär att ställa polis, militär och andra säkerhetsinstitutioner under demokratisk kontroll, och öka dess öppenhet och effektivitet. Därför är kopplingarna mellan SSR och resolution 1325 många. Resolutionen … Läs vidare

Vem bär ansvaret?

Alla medlemsstater och FN:s institutioner måste följa säkerhetsrådets beslut. Därför har medlemsstaterna ansvar för att genomföra resolutionens mål i det egna landet. Även andra aktörer som arbetar för att förebygga konflikt, … Läs vidare

Varför kvinnor, fred och säkerhet?

Kvinnor utgör hälften av jordens befolkning och därför är det odemokratiskt att utesluta kvinnor. Att delta i beslut om fredsprocesser ger en plats in i arbetet med den fortsatta samhällsutvecklingen … Läs vidare

Mänsklig säkerhet för alla

6000 unga i Stockholm, Götebrog och Malmö lever under hedersfötryck. Det är nästan var sjätte niondeklassare i Sverige. Detta framkom i en studie från Örebro Universitet 2018. Det hedersrelaterade våldet … Läs vidare