Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Årets rapportlansering inger hopp

29/11/2013 Sveriges handlingsplan för genomförandet resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet lever inte upp till den självbild Sverige länge haft. I dagsläget har 43 länder antagit nationella handlingsplaner. Sverige, … Läs vidare

UNGAS RÖSTER ÄR VIKTIGA

Ungas röster liksom kvinnors röster är essentiella i konfliktförebyggande och fredsbyggande arbetet. Deras perspektiv och röster måste få plats på alla nivåer i samhället eftersom det leder till en hållbar … Läs vidare

DIABELLA FREDSINFLUENCERS PLANERAR SINA INSATSER

I rådande tider är det lika viktigt, om inte viktigare att fortsätta arbetet med konfliktförebyggande och demokratistärkande insatser.  Därför fortsätter Diabella fredsinfluencers med att planera sina fredsinsatser på alternativa sätt … Läs vidare

Women Count policy brief

Women Count är en skuggrapport av regeringens nationella handlingsplan för genomförandet av kvinnor, fred och säkerhet. Då regeringen kommer snart påbörja arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för sina insatser inom kvinnor, fred och säkerhet är vår skuggrapport särskilt viktig. För att stärka regeringens och myndigheternas fortsatta arbete har Operation 1325 givit sina rekommendationer.

Är du Operation 1325:s nya praktikant?

Till hösten 2020 erbjuder vi två praktikplatser på vårt kansli för dig som vill få en inblick och erfarenhet inom en civilsamhällesorganisation som jobbar med kvinnor, fred och säkerhet.

Nationellt konfliktförebyggande arbete

Projektet Diabella jobbar konfliktförebyggande med unga tjejer på nationell nivå. Det nationella konfliktförebyggandet är viktigt på olika plan och kan göras på olika sätt för att inkludera varierande perspektiv för ett hållbart demokratiskt samhälle. Under projektets gång har vi samlat in unga tjejers röster om vad som anses vara konflikter i samhället och vad som behöver göras.