Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

1325-bloggen är ett forum där erfarenheter, åsikter och intryck som berör arbetet kring resolution 1325. Skribenterna tillhör Operation 1325, dess medlemsorganisationer och dess internationella partners. Texterna handlar bland annat om Operation 1325:s arbete gentemot offentligheten, personer som besökt Operation 1325, resereflektioner, etc. Bloggen kan också användas som forum för debattinlägg och samarbetspartners från andra länder kommer att bjudas in som gästskribenter.

Eftersom skribenter från så väl den svenska som den internationella arenan kommer att delta publiceras inlägg på både svenska och engelska på bloggen.


Att Bryta en Våldsspiral Med Fredliga Medel

“Non-violence is a powerful and just weapon, which cuts without wounding and ennobles the man who wields it. It is a sword that heals.” Martin Luther King, Jr.

Leymah Gbowee, Nobelpristagare, fredsaktivist och kvinnorättskämpe, var bara sjutton år gammal när det första av Liberias två inbördeskrig bröt ut 1989 och tvingade henne, som hon själv har beskrivit det, från barn till vuxen på bara några timmar[1]


Sexuellt och Könsbaserat Våld i Skuggan av Corona-Pandemin

Många flickor och kvinnor har den senaste tiden upplevt en mardröm då de hållits inlåsta med våldsamma förövare i spåren av Corona-pandemins restriktioner. I kontrast till detta visar den senaste tidens våldsbrott mot kvinnor i Sydafrika vilka förödande konsekvenser de lättade restriktionerna kan få. När Sydafrika befann sig i lock-down minskade antalet rapporterade brott. Med den senaste tidens lättade restriktioner har våldet mot kvinnor och flickor ökat markant som ett direkt resultat. Det lyfta förbudet mot alkoholförsäljning är direkt kopplat till den senaste tidens fall av könsbaserat våld som har resulterat i flera tragiska dödsfall[1].


Jemen – utmaningar och möjligheter för fred

Krig och fattigdom – och nu även Covid-19. Cirka 25% av Jemen som bekräftats ha sjukdomen har dött, vilket är fem gånger högre än det globala genomsnittet. Den snabbt spridande pandemin har framkallat ett ytterligare lager av elände, bland många andra, och även ökat befintliga problem i det krigshärjade landet. Hjälporganisationer varnar därför för att Jemen saknar resurser för att tackla pandemin och är på väg mot kollaps.


Masskonsultationerna i Jemen – en gnista hopp om en fredslösning?

Masskonsultationerna ledda av FN:s särskilda sändebud till Jemen som ägde rum 8-9 juni inger en gnista hopp om ett slut på kriget som har pågått i nästan sex år. Över 500 jemeniter, representerande politiska partier, kvinnonätverk, ungdomsorganisationer, massmedia och civilsamhällesorganisationer, deltog i de virtuella konsultationerna. Bland de ämnen som togs upp fanns utsikterna för ett nationellt eldupphör, framtiden för en politisk fredsprocess och nödvändiga humanitära och ekonomiska åtgärder för att mildra humanitärt lidande och förbättra Jemens respons på Covid -19[1].  


Mänsklig säkerhet för alla

6000 unga i Stockholm, Götebrog och Malmö lever under hedersfötryck. Det är nästan var sjätte niondeklassare i Sverige. Detta framkom i en studie från Örebro Universitet 2018. Det hedersrelaterade våldet är dock inget nytt fenomen i Sverige. Redan 2009 kunde myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor genom studien Gift mot sin vilja bekräfta att uppskattningsvis 70.000 ungdomar levde i någon form av hedersförtryck och enligt statistik från Länsstyrelsen Östergötlands stödtelefon 2019 är 63% av de utsatta under 18 år och 80% av ärenden rör kvinnor.