Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Kvinnokonventionen i krigshärjade Jemen

I rapporten “The Implementation of CEDAW in Yemen” skrivs det om betydelsen av kvinnokonventionen i Jemen. Situationen för Jemens befolkning är en mycket allvarlig humanitär katastrof. Kriget har sedan 2015 … Läs vidare

Årets rapportlansering inger hopp

29/11/2013 Sveriges handlingsplan för genomförandet resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet lever inte upp till den självbild Sverige länge haft. I dagsläget har 43 länder antagit nationella handlingsplaner. Sverige, … Läs vidare

TORINO FORUM 2020

Styrelsetrainees för operation 1325 och Palestinian Center for Peace and Democracy delade med sin handbok om ungt engagemang i Torino Forum 2020. I en video skapad av unga kvinnliga aktivister i Palestina … Läs vidare

LÄS VÅR NYA HANDBOK OM UNGAS ENGAGEMANG

Palestinian Centre for Peace and Democracy och Operation 1325 har publicerat en handbok tillsammans baserat på erfarenheterna från verksamheterna Young Women Mediation School och Styrelsetraineeprogrammet. Vi delar berättelser, planeringar och … Läs vidare

FÖREBYGGANDE ARBETE OCH DIGITAL EXTREMISM

Den tredje Motkraft – föreläsningen hade vi besök av Rädda barnen och Fryshuset Exit. Rädda barnen utgår framförallt från det förebyggande metoder i arbetet mot våldsbejakande extremism. De har en … Läs vidare

Säkerhetssektorreform

Att reformera säkerhetssektorn innebär att ställa polis, militär och andra säkerhetsinstitutioner under demokratisk kontroll, och öka dess öppenhet och effektivitet. Därför är kopplingarna mellan SSR och resolution 1325 många. Resolutionen … Läs vidare